joomla
ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА "WOULD"

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)

ВЖИВАННЯ ДІЄСЛОВА "WOULD"

 

 

 

 

I. Would в якості допоміжного дієслова:

 


1. З  2-м і 3-м особою однини і множини для утворення форм Future in the Past дійсного способу.

 


Не said that he would come soon. - Він сказав, що він скоро прийде.

I told him that you would leave Kyiv on Monday. - Я сказав йому, що ви виїдете з Києва в понеділок.

 


2. З 2-м і 3-м особою однини і множини для утворення форм умовного способу, вживаються в головній

частині умовних речень другого і третього типу:

 


Не would go there if he had time.

- Він пішов би туди, якби у нього був час.


You would have caught the train if you had walked faster.

- Ви встигли б на поїзд, якщо б ви йшли швидше.

 

Shе would not have White spots on teeth if she had clean water.

- Вона не мала б білих плям на зубах (Белые пятна на зубах), якщо б вживала чисту воду.

 

 


II. Would вживається з модальним значенням.

(для показу стійкого небажання  робити дію в минулому - Would not - не хотів):


He tried to persuade /pəˈsweɪd/ me, but I wouldn't listen to him. -

Він намагався переконати мене, але я не хотів його слухати.


I asked him several times to give up smoking, but he wouldn't. -

Я кілька разів просив його кинути палити, але він не хотів.

 

 


III. Would вживається для вираження прохання:Would you mind passing me the salt? - Будьте ласкаві передати мені сіль.


Would you tell me the time, please? - Будьте ласкаві сказати мені котра година.


Wouldn't you help me to do it? - Не допомогли б ви мені зробити це?


 

 

IV. Would вживається - для вираження повторюваного дії в минулому зі

значенням бувало:

would = used (to) (в розмовній мові used (to) вживається набагато частіше)


He would sit for hours on the shore and (would) look at the sea. -

Він бувало сидів годинами на березі й дивився на море.


I would call on him on my way home. -

Я бувало заходив до нього по дорозі додому.

 

 

 


Примітка.


Would вживається в непрямій мові, залежної від дієслова в минулому часі, з 1-м особою однини і множини з

відтінком наміри, бажання чи згоди, коли у відповідній прямої мови варто було б вживати will.

Would у цьому випадку вживається згідно з правилом узгодження часів:

I said that I would help him. - Я сказав, що допоможу йому.