joomla
ЧИСЛІВНИКИ ВІД 100

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

ЧИСЛІВНИКИ ВІД 100

 


1.

100 => a (one) hundred /ˈhʌn.drəd/

101 => a (one) hundred and one

102 => a (one) hundred and two

200 => two hundred

300 => three hundred

400 => four hundred

1,000 => a (one) thousand /ˈθaʊ.zənd/

1,001 => a (one) thousand and one

1,250 => a (one) thousand two hundred and fifty

2,000 => two thousand

2,001 => two thousand and one

2,235 => two thousand two hundred and thirty-five

3,000 => three thousand

4,000 => four thousand

100,000 => a (one) hundred thousand

1,000,000 => a (one) million /ˈmɪl.jən/

1,000,000,000 => a (one) milliard (в Англии);

a (one) billion /ˈbɪl.jən/ (в США)


Перед числівниками hundred, thousand, million ставиться невизначений артикль а або числівник one:

a (one) hundred

a (one) thousand

 

 


2.


А). Числівники hundred, thousand і million не приймають закінчення-s, коли перед ними стоїть інше числівник:

two hundred, three thousand, four million.


B). Hundred, thousand і million приймають закінчення-s, коли вони виражають невизначену кількість сотень,

тисяч, мільйонів.

У цьому випадку вони є іменниками і наступне за ними іменник вживається з прийменником of:


Hundreds of students were present at the meeting. => Сотні студентів були присутні на зборах.


C). Числівник million може приймати закінчення-s також і тоді, коли перед ним стоїть two, three і т.д.

(якщо після нього не слідують інші числівники).


У цьому випадку після million вживається іменник з прийменником of:


two millions of books => два мільйони книг.

 

 


3.


У складених числівників ставиться союз and таким чином:

375 three hundred and seventy-five

305 three hundred and five

2,075 two thousand and seventy-five

2,005 two thousand and five

1,225,375 one million two hundred and twenty-five thousand three hundred and seventy-five.7.

 

 


4.


При позначенні кількісних числівників цифрами кожні три розряди (справа наліво) відділяються комою:

3,734

2,720,000

 

 


ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ:

100th hundredth /ˈhʌn.drətθ/

101st hundred and first

102nd hundred and second і т.д.

200th two hundredth

201st two hundredth and first

300th three hundredth

400th four hundredth

1,000 th thousandth /ˈθaʊ.zənd θ/

1,001 st thousand and first

1,002 nd thousand and second

1,000,000 th millionth /ˈmɪl.jənt θ/