joomla
ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ   –  everywhere, anywhere, somewhere, nowhere

 

 

 

 


here –  тут,  сюди

there –  там,  туди

where –  де, куди

somewhere, anywhere –  де-небудь, десь, кудись, кудись

nowhere –  ніде, нікуди

elsewhere –  де-небудь в іншому місці

far, far away, far off –  далеко

near –  близько

inside –   всередину, всередині

outside –  назовні, зовні

above –  вище, нагорі

below –  нижче, внизу та ін.

 

 


1. Прислівник somewhere вживається в стверджувальних реченнях:

I left my umbrella somewhere. –  Я залишив свою парасольку десь.

 


 


2. Прислівник anywhere вживається в питальних і заперечних реченнях:

Are you going anywhere tomorrow? –  Йдете ви абикуди завтра?

I can't find my clothes anywhere. –  Я ніде не можу знайти свій одяг (детская одежда оптом новосибирск).

 


 


3. Прислівник nowhere вживається в лаконічних відповідях:

- Where did you go after supper? –  Куди ви ходили після вечері?

- Nowhere. - Нікуди.

 


В інших випадках прислівник  nowhere вживається дуже рідко

(замість нього зазвичай вживається not ... anywhere).


They went nowhere after supper. –  Вони нікуди не ходили після вечері.

They did not go anywhere after supper.

 


Nowhere вживається з дієсловом у стверджувальній формі, оскільки в англійському реченні можливо тільки

одне заперечення.

 

 


4. Прислівник far  –  далеко

(в значенні на велику відстань і вживається в питальних і заперечних реченнях.

У стверджувальних реченнях замість far вживається a long way)

 


Did you drive far? –  Ви їздили далеко?

They don't like to walk far. –  Вони не люблять ходити далеко.

We walked a long way yesterday. –  Ми вчора ходили далеко.

 

 

 


5. Прислівник far away і far off  –  далеко


(в значенні на великій відстані і вживаються в питальних і заперечних реченнях)


У стверджувальних реченнях замість far away (off) вживається a long way off, a long way away:Is the station far away (off)? –  Вокзал далеко?

They don't live far away (off). –  Вони живуть недалеко.

 


Але:

They live a long way off (a long way away). –  Вони живуть далеко.

The station is far from our house (far from here). –  Вокзал знаходиться далеко від нашого будинку.


або:


The station is far away {або a long way away) from our house (far away, a long way away from here).


The station is near our house (near here).

Вокзал знаходиться близько від нашого будинку (близько звідси).


Прислівники far і far away (off) вживаються в позитивному реченні,

коли вони визначаються словами too занадто і so так:

 


You walked too far. –   Ви ходили занадто далеко.

We walked so far that we got tired. –  Ми ходили так далеко, що втомилися.

You live too far away (off). –  Ви живете занадто далеко.

I live so far away (off) that I have to take the tram.

Я живу так далеко, що мені прихо диться їздити трамваєм.

 

 

 


5. Зі словами very  –  дуже і rather  –  досить вживаються

a long way і a long way off (away), а не far і far away (off):

 


They walked a very long way. –  Вони ходили дуже далеко.

We walked rather a long way. –  Ми ходили досить далеко.

They live a very long way off (away). –  Вони живуть дуже далеко.

The station is rather a long way off (away). –  Вокзал досить далеко.

 

 


6. Прислівники місця вживаються в поєднанні з прийменником from,

утворюючи складові прислівники місця:


from where –  звідки

from here –  звідси

from there –  звідти

from inside –  зсередини

from outside –  зовні

from somewhere –  звідкись, звідки-небудь

(not) from anywhere, from nowhere –  нізвідки

from elsewhere –  звідкись з іншого місця

from everywhere –  звідусіль

from afar –  здалеку і ін:

Where did you get this telegram from? –  Звідки ви отримали цю телеграму?