joomla
ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ - ADVERBS (TIME)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ

 

 


Відповідають на питання    when? - коли?

 


today - сьогодні

tomorrow - завтра

yesterday - вчора

soon - скоро, незабаром

now - тепер, зараз

late - пізно

lately - недавно

still - ще; все ще

then - тоді, потім, потім when [wen] коли

since - з тих пір

before - раніше, перш ніж

after - потім, потім

once - одного разу; колись

already - вже

just - тільки що; якраз

yet - вже, все ще; ще; проте

(Not) yet -  ще (не) та ін

 


ПРИСЛІВНИКИ ПЕВНОГО ЧАСУ


today – сьогодні

tomorrow – завтра

yesterday –  вчора

now – зараз

then –  тоді

before –  раніше

перш, since –  з тих пір

 


1. Прислівники певного часу можуть стояти на початку або в кінці речення:


tomorrow - завтра,

today - сьогодні,

yesterday - вчора і т.п.


Yesterday I was very busy. = I was very busy yesterday. - Я був дуже зайнятий вчора.

Tomorrow he will come. = He will come tomorrow. - Він прийде завтра.

 


2. Прислівники зазвичай стоять зазвичай  в кінці речення:


before - раніше, перш,

lately - недавно, (за) останнім часом


I have seen this film before. - Я бачив цей фільм раніше.

I have not been there lately. - Я там не був останнім часом.

 


3. Прислівник «yet» зазвичай вживається в заперечних і питальних реченнях:


а) в заперечних реченнях  «yet»   в значенні «ще частіше» ставиться в кінці речення:


I have not yet finished my work. = I have not finished my work yet. - Я ще не закінчив свою роботу.

I haven't passed my test yet. - Я ще не здав залік.


б) прислівник «yet»   в значенні «вже» вживається тільки в питальних реченнях (замість already вже) і

ставиться в кінці речення:


Have you finished your work yet? - Ви вже скінчили вашу роботу?

Have you heard about the accidentyet? - Ви чули вже про нещасний випадок?

 


4. Прислівник «still» - (все) ще вживається в стверджувальних і питальних реченнях:


She is still sleeping. - Вона все ще спить.

Are your children still at school? - Твої діти ще в школі?