joomla

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

 

WILL or GOING TO + INFINITIVE

 

 


ЗВОРОТ TO BE GOING + INFINITIVE ВЖИВАТЬСЯ:

 

 

 

1. Для вираження бажання чи наміру зробити що-небудь в майбутньому, коли  рішення вже прийняте заздалегідь,

до моменту мовлення.


She isn't going to have a birthday party. -  Вона не збирається відзначати День народження.

 


Форма Present Continuous може теж використовуватися для вираження майбутніх запланованих дій,

особливо з дієсловами to go і to come.


She's coming on Friday. -  Вона приїжджає в п'ятницю.

I'm going home early tonight. -  Я сьогодні рано піду додому.

 


2. коли ми знаємо або відчуваємо, що щось обов'язково повинне статися в майбутньому.


Look at those clouds! - It's going to rain.

Подивіться на хмари. - Дощ збирається.

You work so hard. - You're going to be rich and successful.

Ви так завзято трудіться. - Ви хочете бути багатим і успішним.

 

 


СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ:


am (is, are) + going + to + infinitive

 

 


РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ:

I'm (am) going to work.
I'm (am) not going to work.

She (he, it)'s going to work.
She (he, it) isn't going to work.

We (you, they)'re (are) going to work.
We (you, they)'re (are) not going to work.


ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ:

When am I going to arrive?
When is he (she, it) going to arrive?
When are you (we, they) going to arrive?


КОРОТКІ ВІДПОВІДІ:

'Are they going to get married?' - 
'Yes, they are.' / 'No, they aren't.'

 

 

 

 

WILL ВЖИВАТЬСЯ:


1. Для вираження бажання чи намірУ зробити що-небудь в майбутньому, коли рішення приймається  в момент

мовлення.


'It's Jane's birthday.' - Сьогодні у Джейн День народження.

'Is it? I'll buy her some flowers. - 'Правда? Я куплю їй квіти.

 


2. Для вираження пропозиції зробити що-небудь для когось.


We'll do the washing-up. - Ми помиємо посуд.

 

 

СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ:


Will + ІнфІнІтив без   to


 

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ:

I'll (will) come.

 

ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ:

I won’t help you.
She won't help you.

 

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ:

When will he (she, it, we, you, they) help me?

 

КОРОТКА ВІДПОВІДЬ:

Will you help me?  - Чи и допоможете мені?
Yes, I will.  - Так, допомогу.