joomla
TOO and ENOUGH; AS … AS and SO … AS;

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


TOO and ENOUGH


ВПРАВИ

 

1. TOO означає “занадто, надто” стоїть перед прикметником або прислівником.


I don`t think the mattress was too expensive. – Я не думаю, що матрац був занадто дорогим.


It is too cold outside today. - Дуже (занадто) холодно надворі  сьогодні.


УВАГА!  Якщо ви бачите речення з ТОО в кінці, то TOO означає «також».


 

My friend likes chocolate cakes . I do, too. = I also like it.

Моя подруга любить шоколадні тістечка. Я також.

  2. ENOUGH - "достатньо, досить"  та  стоїть після прикметників, прислівників та дієслів.


He is tall enough to get into this car. – Він досить високий для того, щоб залізти в цю машину. (стоїть після прикметника)

They acted out well enough at school yesterday. – Вони досить гарно виступили вчора в школі. (стоїть після прислівника).

If you search enough, you`ll find good products. –

Якщо гарно (достатньо) пошукати, то можна знайти гарний товар. (стоїть після дієслова).

 


АЛЕ:  якщо слово ENOUGH стоїть біля іменника, то воно ставиться перед ним:


WE have enough money to go to France. – Ми маємо достатньо грошей, щоб поїхати до Фран ції.

There aren`t enough people here. – Тут не достатньо людей.

 

 

 

3. AS … AS and SO … AS