joomla
СПОЛУЧНИК: SO, THEN, BECAUSE

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


СПОЛУЧНИК: SO, THEN, BECAUSE

 

Сполучник - це слово, яке служить для логічного з'єднання слів, фраз або частин речення.

 

 


Існує 3 види сполучників:


1. Сурядні (з'єднувальні) сполучники - координаційні сполучники

(Coordinating Conjunctions)


for, and, nor, but, or, yet and so

Мнемоніка для запам'ятовування їх: FANBOYS.


 

НАПРИКЛАД:

It was cold. I wore a coat. - It was cold, so I wore a coat.

 Найбільш розповсюджені координаційні сполучники: and, or, and but.a) Сполучник and звичайно виражає додавання або комбінацію речень.


НАПРИКЛАД:

I attended the meeting. + My friend attended the meeting. = My friend and I attended the meeting.

 b) Сполучник but виражає контраст.

 

НАПРИКЛАД:


We were tired. + We were happy. = We were tired but happy.
c) Сполучник or виражає вибір.


НАПРИКЛАД:

Would you like tea? + Would you like coffee? = Would you like tea or coffee?
d) Існує 2 заперечних координативних сполучника: neither and nor.


НАПРИКЛАД:

She spoke neither German nor French. ("nor" must always be part of the "neither ... nor" construction).


 2. Підрядні  - Підпорядкуванні сполучники (Subordinating Conjunctions)


after, although, because, before, if, in case, so that, therefore, unless, when, while ...

Підпорядковують підрядне речення до головного дієслова.

 

 

Сполучник then - втім, проте, зрештою


If all this be so, then man has a natural freedom. -  Якщо все це так, то людина має природну свободу.


Сполучник because - тому що, так як

I am hungry because the fridge is empty. - Я голодний, тому що холодильник порожній.НАПРИКЛАД:

 

Because it was snowing ... - окремо це речення немає сенсу.


We went skiing, because it was snowing. Aha!

 

Before you came here, you thought you understood English grammar.


We left the party when the police arrived.

 

 

 


3. Співвідносні (корелятивні) сполучники - кореляційні  сполучники (Correlatives)


Деякі сполучники використовують в парах.

Вони використовуються, щоб показати зв'язки між висловами, виражених у різних частинах речення.

 both ... and – та…та, не тільки …,  але і …

either ... or – або…, або …

neither ... nor – ні…, ні …

not only ... but also – не тільки … , але і …

not only... but also - не тільки… але і

whether... or  - (чи)… або

 


Одні й ті ж слова, в залежності від їх ролі у реченні, можуть бути різними частинами мови, - сполучниками,

прийменниками або прислівниками.


 


НАПРИКЛАД:

 


1. Слово  SO - ТАК з ознаки дії або стану легко перетворюється в союз ЩОБ:


She swayed the baby so he would not cry. - Вона похитала дитини, щоб він не плакав.
2. При незначних змінах в реченні,  сполучник SO - ТАК може легко перетворитися на сурядний сполучник ТА:


She swayed the baby so he stopped crying - Вона похитала дитини, і він перестав плакати.


 


Слід зауважити, що і в українській мові складносурядні речення, можуть запросто стати складнопідрядними зі зміною

сполучника, при цьому зміст майже не змінюється.Порівняйте переклад англійського речення з попереднім:

Вона похитала дитини, тому він перестав плакати.