joomla
1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ)

 

 

Пройди тест та переклади речення:


1.  Their children are not well-behaved. Actually they are ..... children I’ve ever seen.

a. badly-behaved

b. worse-behaved

c. the worst-behaved


2.  Leo drives a car well, but Collin does it ..... .

a. the best

b. better

c. as well


3.  I think I am seriously ill. Today I feel ..... I felt yesterday.

a. worse

b. the worst

c. as bad as


4.  Paul is very smart; in fact he is ..... boy among his classmates.

a. more intelligent

b. the most intelligent

c. as intelligent


5.  They’ve got ..... money than they need.

a. less

b. the least

c. little


6.  Let’s not go by train. Going by bus is ..... .

a. cheap

b. the most cheap

c. a lot cheaper


7.  I like decent people ..... serious ones.

a. as much as

b. as more as

c. more


8.  Philip is so quiet and obedient He is ..... child I have ever met.

a. well-behaved

b. the best-behaved

c. better-behaved


9.  Jim is not very tall. His brother Alec is ..... .

a. as tall

b. taller

c. the tallest


10.  I like skiing ..... as skating.

a. more

b. as much

c. as more


11.  I have known Liz for years. She is ..... than her sister Jane.

a. far more serious

b. a bit serious

c. not so serious


12.  Ben doesn’t work very hard; Bill works ..... .

a. the hardest

b. more harder

c. harder


13.  The boys felt ..... than the girls about losing the game.

a. bad

b. the worst

c. worse


14.  "This is ..... place to cross the street in," the policeman warned us.

a. more dangerous

b. the most dangerous

c. so dangerous


15.  This is ..... story in this book. I liked it best of all.

a. more interesting

b. the most interesting

c. not so interesting

 

 

 ВІДПОВІДЬ:

 


1. c
2 . b
3 . c
4 . b
5 . a
6 . c
7 . a
8 . b
9 . b
10 . b
11 . a
12 . c
13 . c
14 . b
15 . b

 

 

 

 

1. Їх діти не дуже добре себе вели. Насправді вони є найгіршими з дітей, яких я коли-небудь бачив.


2. Лев водить машину добре, але Колліна робить це краще.


3. Я думаю, я серйозно хворий. Сьогодні я почуваю себе так погано, як  відчував і вчора.


4. Павло дуже розумний, насправді він найрозумніший хлопчик серед своїх однокласників.


5. У них менше грошей, ніж їм потрібно.


6. Давайте не будемо їхати на поїзді. На автобусі набагато дешевше.


7. Я люблю порядних людей так як і серйозних.


8. Філіп такий тихий і слухняний.  Він є кращою за поведінку дитиною, яку я коли-небудь зустрічав.


9. Джим не дуже високий. Його брат Алек вище.


10. Мені подобається катання на лижах настільки наскільки катання на ковзанах.


11. Я знав Ліз протягом багатьох років. Вона є набагато серйознішою, ніж її сестра Джейн.


12. Бен не працюють дуже тяжко, Білл працює більше.


13. Хлопчики почували себе гірше, ніж дівчатка, коли програли гру.


14. "Це найнебезпечніше місце, щоб перетнути вулицю," Поліцейський попередив нас.


15. Це найцікавіша історія в цій книзі. Мені вона сподобалося найбільше.