joomla
НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)АРТИКЛЬ a(an)


(перейти на 6 клас)

 

ВПРАВИ

 

 

 

I. Ставиться за правилами:

 

 

"a" = "one"

 

 

 

 
1. Ставиться перед іменниками однина, які можна перелічити

 This is a book.  – Це є (одна) книжка.

I have ... bicycle. – Я маю (один) велосипед.

Give me ... chair, please. – Дай мені (один) стілець, будь ласка.

He is ... doctor. – Він є (один якийсь) лікар.

 2. Ставиться перед прикметником (дієприкметником), який описує злічувальний

іменник однини.

 We have a large - family.

He is ... good ... pupil.

She is reading ... interesting ... book.

He is ... good ... doctor.
3. Ставиться, коли особа, предмет  чи поняття з'являються в контексті вперше та  ще

поки невідомі співрозмовнику. При продовженні розмови про цей предмет, ставиться

перед іменником визначенний артикль the (цей, ця, це, ці).

 This is a tree. The tree is green. –

Це – (одне) дерево. ( Це) Дереве – зелене.


We wrote ... dictation yesterday. ... dictation was long. –

Ми вчора писали (один) диктант. (Цей) Диктант був довгим.


She has ... ball. ... ball is ... big. –

У неї є (один) м’яч. (Цей) М’яч великий.


I got ... letter from my ... friend yesterday. ... letter was interesting. –

Вчорая я отримав (одного) листа від мого друга. (Цей) Лист був цікавим.
4. Ставиться перед підметом після звороту there is / there are. В цьому звороті перед

обставиною місця зазвичай ставиться визначений артикль the.
There is a sofa in the room. - У кімнаті стоїть софа.

There is ... orange ... vase. - У вазі лежить апельсин.

There is ... book in ... bag. - У портфелі лежить книжка.

There is ... chair at ... the table. - Біля стола стоїть стілець.

 

 
IІ. Не ставиться за правилами:

 


1. Не ставиться перед незлічувальними іменниками.

 

 

 

 

  1. Абстрактнее поняття (music – музика, art – мистецтво, history – історія … )
  2. Перед матеріалами (iron – залізо, ice – лід, plastic – пластик … )
  3. Те, що ллється (tea – чай, water – вода, coffee – кава … )
  4. Те, що те, що сиплеться (sugar – цукор, sand – пісок, salt – сіль … )
  5. Те, що маститься (butter – масло, honey – мед, glue – клій … )
  6. Те, що ріжеться (cheese – сир, bread – хліб, meat – м’ясо … )

 

 

She likes - butter.Вона любить масло.

You can buy ... glue over there.Ти можешь купити клей там.

I drink ... water in the mornings.Вранці я п'ю воду.

... honey is tasty!Мед смачний!

I like ... art. – Я люблю мистецтво.

 

 

 

2. Перед множиною.

 

 

These are - pencils. - Це олівці.

I have two ... sisters - Я маю двох сестер.

My granny often tells us ... long ... stories. - Мій дідусь розповідає нам довгі історії.

They are … sisters. - Вони сестри.


 

 

 

3. Перед присвійними особовими займенниками (my, your, his, her, its, our, their)

та присвійними іменниками


 

This is a book. It is my - book. - Це - книга. Це моя книга.

Is this your ... pencil? - Це твій олівець?

I have ... sister. My ... sister is ... engineer. - У мене є сестра. Моя сестра інженер.

I can see ... pencil on your ... table. - Я бічу олівець на твоєму столі.

Give me ... chair, please. - Дай мені стілець, будь ласка.

They have ... dog and two ... cats. - У них є пес та два коти.

I have ... spoon in my ... plate. - В моєї тарілці є ложка.

 

 

 

4. Перед вказівними займенниками (this - цей, that - той)

 


 

This - boy is big. - Цей хлопець великий.

This is a very difficult question. - Це (є) дуже важливе питання.

Give me ... that book, please. - Дай мені ту книжку, будь ласка.

His ... books are on ... this table. - Його книжки на цьому столі.

My friends live in ... this town. - Мої друзі живуть у цьому місті.

This is ... good boy. - Це (є) гарний хлопець.

 

 

 

5. У стійких зворотах.

 

at home - вдома

have breakfast (lunch, dinner, supper) - снідати (обідати, вечеряти)

have no - (не маю)

in bed - (у ліжку)

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ THE (цей, ця, це, ці) ВЖИВАЄТЬСЯ:


 


1. Коли йдеться про певну особу чи предмет.

Where is the pen? Де ручка? (відома нам)


2. Перед іменником, якщо йому передує прикметник у найвищому ступені

або порядковий числівник.

What is the longest river in the world? Яка найдовша річка у світі?

He was the first to come. Він першим прийшов.


3. Перед географічними назвами

(назвами океанів, морів, річок, гірських хребтів, частин світу, тощо.).

The Indian ocean, the Baltic sea, the North, the Thames, the Alps.


4. Перед іменниками, єдиними у своєму роді.

What is the brightest mountain in the world? Яка гора в світі найяскравіша?


5. У ряді виразів, таких як:

in the morningin the evening,in the afternoon, тощо.