joomla
ДІЄСЛОВО to BE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВЯДЯМИ) - 3 КЛАС

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

ДІЄСЛОВО to BE - ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ1. Дай короткі стверджувальні відповіді на наступні запитання.


1) Are you from Ukraine?

2) Are you Ukrainians?

3) Are you at school?

4) Is it your classroom?

5) Is that your bag?

6) Are your pencils new?

7) Is this your desk?

8) Is it warm in here?

9) Is the blackboard clean?

10) Are you thirsty?

11) Are you well?

12) Is your grandmother at home?

13) Is your father at work?

14) Is this classroom cosy?

15) Is your house far from school?

 

 


1) Yes, I am, 2) Yes, we are. 3) Yes, I am. (Yes, we are.) 4) Yes, it is, 5) Yes, it is, 6) Yes, they are, 7) YesT it is. S) Yes, it is, 9) Yes, it is, 10) Yes, I am. (Yes, we are.) 11) Yes, I am. (Yes, we are). 12) Yes, she is. 13) Yes, he is, 14) Yes, it is. 15) Yes, it is. (No, it isn't.)

 

 

 

2. Дай короткі відповіді на наступні запитання.


1) Are you schoolchildren?

2) Are you in your school?

3) Are you from Ukraine?

4) Is your elder brother a student?

5) Are those boys your classmates?

6) Are you good friends?

 

 

1) Yes, we are. 2) Yes, we are. 3) Yes, we are. 4) Yes, he is. (No, he isn't) 5) Yes, they are. (No, they aren't). 6) Yes, we are. (No, we aren't).

 

 

 


Альтернативні запитання


складаються з двох загальних запитань (друге з яких неповне), з'єднаних сполучником or (або):


Is Chervonohrad a town or (is Chervonohrad) a city?

Відповіді на такі запитання повинні бути повними: Chervonohrad is a town (It is a town).


 


3. Заповни пропуски в альтернативных запитаннях (необхідні слова шукай у відповідях).


Is that a puppy or a ...? That is a kitten.

Is your elder brother a worker or a ...? He is a driver.

Is your school new or ...? It's old.

Is your room dark or ...? It's light.

Are you right or ...? I am wrong.

Is his mother a nurse or a ...? She is a doctor.

Is her pet a cat or a ...? It's a hamster.

Are those boys friends or ...? They are brothers.

Is that baby a boy or a ...? That's a girl.


1) kitten;    2) driver;    3) old;    4) light;    5) wrong;    6) doctor; 7) hamster; 8) brothers; 9) girl; 10) dull; 11) grey; 12) brown.

 

 


4. Переклади речення.


 1. Ця ручка синя чи зелена? Бона зелена.
 2. Ti хлопчики брати чи друзі? Вони брати.
 3. Твоя бабуся лікар чи медсестра? Бона медсестра.
 4. Твій дідусь шофер чи робітник? Він робітник,
 5. Це щеня чи кошеня? Це щеня,
 6. Цей папуга старий чи молодий? Він старий.
 7. Вівці свійські чи дикі тварини? Вони свійські тварини.
 8. Ти перебуваеш удома чи в школі? Я в школі
 9. Твоя мама вдома чи на роботі? Бона на роботі.
 10. Ваша машина червона чи сіра? Бона сіра.
 11. Твої брати високі чи низькі? Вони високі.
 12. Та жінка твоя мама чх старша сестра? Вона моя тітка.


fresh — прісний

sea-water  — морська вода

nightingale  — соловей

sparrow —  горобець

planet — планета

salty — солоний

sweet — солодкий

 

 

 


1) Is this pen blue or green? It is green.
2) Are those boys brothers or friends?  They are brothers, 
3) Is your granny a doctor or a nurse? She is a nurse.
4) Is your granddad a driver or a worker? He is a worker.
5) Is this a puppy or a kitten? This is a puppy.
6) Is this parrot old or young? It is old.
7) Are sheep domestic or wild animals? They are domestic animals.
8) Are you at home or at school? I am at school.
9) Is your mother at home or at work? She is at work.
10) Is your car red or grey? It is grey.
11) Are your brothers tall or short? They are tall.
12) Is that woman your mother or your elder sister? She is my aunt.

 

 


Спеціальні запитання


починаються з питального слова:


who (хто)

what (що)

where (де, куди, звідки)

when (копи)

whose (чий, чия, чиє, чиї)

why (чому, навіщо)

how (як)

how many/how much (скільки).

 

 


5. Заповни пропуски правильною формою дієслова to be.


 1. Where ... London? It... in England.
 2. Where ... the Volga? It ... in Russia.
 3. Where ... the sun? It ... in the sky.
 4. Where ... the kittens? They ... in the box.
 5. Where ... your parents? They ... at work.
 6. Where ... your clock? The clock ... on the wall.
 7. Where ... the children? They ... in the yard.
 8. Where ... I? ... I at school or in the kindergarten?
 9. Where ... grandparents? They ... in the village.
 10. Where ... his uncle? His uncle ... in the kitchen.

 


1) is; 2) is; 3) is; 4) are; 5) are; 6) is; 7) are; 8) am; 9) are; 10) is.

 

 


6. Переклади речення.


 

 1. Де твої брати? Вони вдома.
 2. Де його бабуся? Бона у своїй кімнаті.
 3. Де знаходиться Ніл? Ніл в Африці.
 4. Де твої друзі? Вони у дворі.
 5. Де моя книга? Бона в кімнаті твоєї бабусі.
 6. Де наша мама? Ваша мама в школі.
 7. Де лялька? Лялька на стулі.
 8. Де цей кіт? Кіт на дивані.
 9. Де ці школярі? Вони у своїй класній кімнаті,
 10. Де вчителъ? Учитель у бібліотеці.
 11. Де розташована Україна? Україна розташована в Європі.

 

 

 


1) Where are your brothers? They are at home.
2) Where is his grandmother? She is in her room.
3) Where is the Nile? The Nile is in Africa.
4) Where are your friends? They are in the yard.
5) Where is my book? It is in your grandmother's room.
6) Where is our mother? Your mother is at school.
7) Where is the doll? The doll is on the chair.
8) Where is the cat? The cat is on the sofa.
9) Where are these schoolchildren? They are in their classroom.
10) Where is the teacher? The teacher is in the library.
11) Where is Ukraine? Ukraine is in Europe.

 

 


Запам'ятай:

 What is it? — Що це?

What is his father? — Хто його батько (за професією)? (Чим займається його батько?)

What is your name? — Як тебе  (вас) звуть?

What is the time? — Котра годнна

What are they? — Хто вони (за професією)? (Чим вони займаються?)

What is the news? — Які новини?

 

 

 


7. Заповни пропуски правильною формою дієслова fo be.


 1. What ... your grandparents? They ... farmers.
 2. What ... that? That ... nightingale.
 3. What... these? These ... dandelions.
 4. What ... those? Those ... daisies.
 5. What ... her sister's name? Her name ... Svitlana,
 6. What ... you? I ... a student.
 7. What ... those boys? They ... football players,
 8. What ... the news? No news ... good news.
 9. What ... the time? It ... one o'clock.
 10. What ... in the water? The fly ... in the water.

 


dandelionкульбаба

daisy — маргаритка

 

 

 


1) are; 2) is; 3) are; 4) are; 5) is; 6) are, am; 7) are; 8) is; 9) is; 10) is.

 

 


8. Постав запитання таким чином, щоб одержати подані відповіді.


Example: Your bag is in your room.— Where is ray bag?


1) His father is a lawyer.

2) He is a schoolboy.

3) Their dog is in the yard.

4) Those are sparrows.

5) It is two o'clock.

6) The clock is on the wall.

7) The key is in your bag.

8) His name is Max.

9) Her name is Rita.

10) The children are at school.

11) Her uncle is a worker.

 


lawyer ['b:js] — юрист, адвокат

 

 


1) What is his father? 2) What is he? 3) Where is their dog? 4) What are those? 5) What time is it? 6) Where is the clock? 7) Where is the key? 8) What is his name? 9) What is her name? 10) Where are the children? 11) What is her uncle?

 

 

 


9. Переклади речення.


 1. Де мій портфель? Він у твоїй кімнаті.
 2. Як звуть твого старшого брата? Його звуть Дмитро,
 3. Ким працює її батько? Він робочий.
 4. Хто її мама? Бона вчителька.
 5. Що у тебе в руці? У мене в руці ключ.
 6. Що це? Це велика муха.
 7. Що у твоїй чашці? У моїй чашці молоко.
 8. Хто ті хлопчики? Вони наші нові однокласники.
 9. Хто твій дідусь? Він будівельник.
 10. Хто ця симпатична дівчина? Бона студентка.
 11. Що це? Це маленькі кошенята.
 12. Які новини? Відсутність новин — це гарні новини.

 

 

 

 

1) Where is my bag? It is in your room. 2) What is your elder brother's name? His name is Dmytro. 3) What is her father? He is a worker. 4) What is her mother? She is a teacher. 5) What is in your hand? A key is in my hand. 6) What is this? This is a big fly. 7) What is in your cup? Milk is in my cup. S) What are those boys? They are our new classmates. 9) What is your grandfather? He is a builder. 10) What is this pretty girl? She is a student, 11) What are these? These are little kittens. 12) What is the news? No news is good news.

 

 


Запам'ятай:


How are you? —

Як ти? / Як ти поживаєш? / Як ти себе почуваеш? / Як ви? / Як ви поживаете?

How is life? — Як життя?

How are things? / How is it going? — Як справи? Як поживаете?

How old is he? — Скільки йому років?