joomla
MUST - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

Уважаемые гости!

Предлагаю для любителей авторских украшений из натуральных камней каталог моих работ

(Отличное качество и доступные цены. Обновляется каждый день.)


 

MUST - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ)

 

 

 

1. Заповни пропуски в прикладах відповідно до перекладу.


 1. You must do it now. (Bи повинні (ви мусите) зробити це зараз.)
 2. Не ... tidy his room at once. (Biн повинний (йому потрібно) прибрати свою кімнату відразу ж.)
 3. I ... write to my grandparents one of these days. (Днями я повинен (мені потрібно) написати листа бабусі и дідусеві.)
 4. They really ... go now. (Вони дійсно повинні (їм дійсно потрібно)  зараз іти.)
 5. Pupils ... be late for classes. (Учням заборонено спізнюватися на уроки.)
 6. We ... boil drinking water because of germs. (Mи повинні (нам потрібно) кип'ятити питну воду через мїкроби.)
 7. Drinking water ... be free from germs. (Питна вода повин­на (має) бути продезинфікована.)
 8. You must go to driving school now. (Bи повинні (ви мусите) ходити в автошкколу зараз.)

 

 

 

 

1) must;    2) must;   3) must;    4) must;   5) mustn't;    6) must; 7) must.

 

 


2. Заповни пропуски даними в дужках значеннєвими дієсловами та перекладіть.


 1. We must ... old persons with respect. (to treat)
 2. They must ... there at once. (to go)
 3. She must ... about the house. (to help)
 4. We must ... him the truth. (to tell)
 5. Pupils must ... to school in time. (to come)
 6. You must ... this poem by heart. (to learn)

 

 

 

 

1. We must treat old persons with respect.
2. They must go there at once.
3. She must help about the house.
4. We must tell him the truth.
5. Pupils must come to school in time.
6. You must learn this poem by heart.

 

 

1. Ми повинні ставитися до старих людей з повагою.
2. Вони повинні піти туди відразу.
3. Вона повинна допомагати по дому.
4. Ми повинні сказати йому правду.
5. Учні повинні приходити до школи вчасно.
6. Ви повинні навчитися це вірш напам'ять.

 

 

 


3. Заповни пропуски відповідними за змістом поданими дієсловами:

watch / go / stay  / wear  / make  / visit  / play  / relax  / hurry  / work

 

 1. It's too late. You mustn't ... TV.
 2. Granny is sleeping. You mustn't ... a noise.
 3. These jeans are dirty. You shouldn't ... them.
 4. Rita has got a fever. She must... in bed. She mustn't... out.
 5. We've got plenty of time. We shouldn't ... .
 6. You look tired. You mustn't ... so hard. You must ... more.
 7. Children mustn't ... with sharp knives. They can cut them­selves.
 8. I've got a terrible toothache.
 9. I must...my dentist immediately.

 

 

 

1) watch;   2) make;   3) wear;   4) stay,   go;   5) hurry;   6) work, relax; 7) play; 8) visit.

 

 


4. Перетвори стверджувальні речення на заперечні для вираження за­борони

робити дії, про які в них говориться.


Е х a m р l е: Не must do it.— Не mustn't do it.


 1. He must tell her about that.
 2. We must wait for them.
 3. You must inform them about it.
 4. You must stay here.
 5. They must go there right now.
 6. We must hurry up!

 

 

1. He mustn't tell her about that.
2. We mustn't wait for them,
3. You mustn't inform them about it.
4. You mustn't stay here.
5. They mustn't go there right now.
6. We mustn't hurry up!

 


1. Він не повинен говорити їй про це.
2. Ми не повинні чекати їх.
3. Ви не повинні проінформувати їх про це.
4. Ви не повинні залишатися тут.
5. Вони не повинні піти туди прямо зараз.
6. Ми не повинні поспішати!