joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 26985
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 85256
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 17236
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 8287
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 23802
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 10486
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4529
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5903
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 11390
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8711
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 99036
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 21117
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 18195
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 241464
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 115812
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 58071
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6639
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 75898
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 49921