joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 25388
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 81539
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 16524
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 7831
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 22185
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 9993
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4327
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5635
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 10640
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8357
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 93543
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 20461
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 17487
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 234091
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 112048
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 56567
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6389
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 74064
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 48834