joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 26340
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 84057
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 16974
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 8144
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 23278
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 10321
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4465
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5824
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 11154
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8606
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 97342
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 20896
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 17968
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 239399
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 114252
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 57589
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6544
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 75308
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 49541