joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 25876
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 82950
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 16741
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 8005
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 22758
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 10163
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4415
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5747
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 10921
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8493
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 95517
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 20725
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 17744
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 237012
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 113141
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 57031
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6456
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 74657
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 49143