joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 24787
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 79806
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 16314
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 7644
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 21450
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 9805
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4265
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5563
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 10426
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8215
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 91531
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 20250
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 17063
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 230094
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 110574
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 55955
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6295
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 73238
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 48448
 
Яндекс.Метрика