joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 5 клас
1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / (an) ТА ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ the - ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 27381
2 ЗАЙМЕННИКИ (ОСОБОВІ, ПРИСВІЙНІ, ЗВОРОТНІ, ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ) 86354
3 СПОЛУЧНИКОВІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 17455
4 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (5 КЛАС) 8380
5 ДІЄСЛОВО HAVE (HAVE GOT) - МАТИ 24083
6 ПРИСЛІВНИКИ ЧАСУ 10611
7 ПРИСЛІВНИКИ ПОРЯДКУ ЧИ ПОСЛІДОВНОСТІ 4591
8 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ HERE / THERE 5959
9 ЧАСТОТНІ ПРИСЛІВНИКИ 11600
10 НАКАЗОВИЙ СПОСІБ ДІЄСЛОВА 8821
11 5 ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАПИТАНЬ (TAG-QUESTIONS - РОЗДІЛОВІ ПИТАННЯ) 100094
12 ПРИКМЕТНИКИ - ADJECTIVES 21335
13 ЗВОРОТ THERE IS/THERE ARE 18364
14 PRESENT SIMPLE TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 242694
15 PAST SIMPLE TENSE - ПРОСТИЙ МИНУЛИЙ ЧАС 116787
16 FUTURE SIMPLE TENSE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС 58499
17 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - PRESENT PERFECT AND PAST SIMPLE 6740
18 PRESENT CONTINUOUS TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 76274
19 PAST CONTINUOUS TENSE - МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС 50177