joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 5 клас
1 АРТИКЛІ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 28951
2 CAN - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 22787
3 COULD - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7604
4 MUST - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10143
5 MAY - МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8932
6 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10547
7 HAVE GOT / HAS GOT (ВПРАВИ) - 1 24400
8 HAVE / HAVE GOT (ВПРАВИ) - 2 12445
9 PRESENT SIMPLE / AM, IS, ARE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1a 40529
10 PRESENT SIMPLE / AM, IS, ARE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1b 15045
11 PRESENT SIMPLE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 65196
12 PRESENT SIMPLE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 15348
13 PRESENT SIMPLE & ІДЕОМИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4 7649
14 PRESENT SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5 28263
15 PRESENT SIMPLE - ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6 11929
16 PRESENT SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7 19608
17 PRESENT SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8 14967
18 PAST SIMPLE (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 19454
19 PAST SIMPLE (WAS / WERE) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 1 23033
20 PAST SIMPLE (WAS, WERE) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 2 17762
21 PAST SIMPLE (WAS / WERE) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 3 19063
22 PAST SIMPLE / DID (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 36447
23 PAST SIMPLE / DID (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 18263
24 PAST SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 42968
25 PAST SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4 19286
26 PAST SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5 12045
27 PAST SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6 13310
28 PRESENT CONTINUOUS (ВПРАВИ) 1 29233
29 PRESENT CONTINUOUS - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 30018
30 PRESENT CONTINUOUS - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 23582
31 PRESENT CONTINUOUS - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС - ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4 8786
32 PRESENT CONTINUOUS - ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС - ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5 6840
33 PRESENT CONTINUOUS (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 10877
34 FUTURE SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 28789
35 FUTURE SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 9783
36 FUTURE SIMPLE - ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 11865
37 FUTURE SIMPLE - УМОВНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4 11968
38 FUTURE SIMPLE - ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 5 8940
39 THERE IS / THERE ARE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 5 КЛАС 16219
40 THERE WAS / THERE WERE (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7115
41 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 16867
42 MY FAMILY – ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК (РОДИННЕ ДЕРЕВО) – ВПРАВА З ВІДПОВІДЯМИ 9839
43 ТИПИ ПИТАНЬ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 26531
44 ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ / ДІЄСЛОВО TO BE / ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК (ВПРАВИ) 7056
45 PRONOUNS - ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВА НА ЧИТАННЯ) 7710
46 ПОРІВНЯННЯ PRESENT, PAST, FUTURE SIMPLE (З ДІЄСЛОВОМ TO BE) 11934