joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 6 клас
1 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - ENGLISH CASES 8796
2 FEMININE AND MASCULINE GENDER - ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ 6699
3 АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10305
4 ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5402
5 to BE TO 4714
6 ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ 5555
7 ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА 43075
8 ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА) 5564
9 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС) 23516
10 ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ 16313
11 ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ (ADJECTIVES OPPOSITES) 11433
12 THE PREPOSITION. ПРИЙМЕННИК IN, ON, AT. 12314
13 ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ: AT, IN, ON 6900
14 ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ 34375
15 ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 4497
16 LOOK AT, LOOK FOR, LOOK AFTER... 5044
17 ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 9904
18 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС 30569
19 AS...AS / NOT AS...AS / NOT SO...AS - ПРИКЛАДИ (6 КЛАС) 11604
20 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) 16002
21 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 27447
22 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 КЛАС) 12996
23 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 88641
24 ДІЄСЛОВО HAVE TO 8869
25 TO BE GOING + ІНФІНІТИВ 6764
26 THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 59083
27 PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ) 8790
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Perfect & Past Simple 12990
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Simple & Present Continuous 7685
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Past continuous & Past simple 5433
31 FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 21554
32 DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 15624