joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 6 клас
1 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - ENGLISH CASES 9215
2 FEMININE AND MASCULINE GENDER - ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ 6974
3 АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10822
4 ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5594
5 to BE TO 4916
6 ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ 5773
7 ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА 44311
8 ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА) 5725
9 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС) 24514
10 ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ 16623
11 ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ (ADJECTIVES OPPOSITES) 11996
12 THE PREPOSITION. ПРИЙМЕННИК IN, ON, AT. 12955
13 ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ: AT, IN, ON 7200
14 ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ 35636
15 ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 4594
16 LOOK AT, LOOK FOR, LOOK AFTER... 5209
17 ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 10108
18 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС 31505
19 AS...AS / NOT AS...AS / NOT SO...AS - ПРИКЛАДИ (6 КЛАС) 12924
20 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) 16689
21 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 28582
22 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 КЛАС) 13387
23 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 93139
24 ДІЄСЛОВО HAVE TO 9114
25 TO BE GOING + ІНФІНІТИВ 6920
26 THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 60170
27 PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ) 9076
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Perfect & Past Simple 13621
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Simple & Present Continuous 8298
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Past continuous & Past simple 5621
31 FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 21979
32 DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 16533