joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 6 клас
1 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - ENGLISH CASES 9381
2 FEMININE AND MASCULINE GENDER - ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ 7102
3 АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11136
4 ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5709
5 to BE TO 4995
6 ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ 5864
7 ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА 45006
8 ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА) 5815
9 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС) 24946
10 ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ 16828
11 ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ (ADJECTIVES OPPOSITES) 12294
12 THE PREPOSITION. ПРИЙМЕННИК IN, ON, AT. 13371
13 ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ: AT, IN, ON 7385
14 ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ 36450
15 ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 4647
16 LOOK AT, LOOK FOR, LOOK AFTER... 5300
17 ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 10254
18 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС 32181
19 AS...AS / NOT AS...AS / NOT SO...AS - ПРИКЛАДИ (6 КЛАС) 14001
20 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) 16988
21 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 29051
22 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 КЛАС) 13643
23 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 95352
24 ДІЄСЛОВО HAVE TO 9272
25 TO BE GOING + ІНФІНІТИВ 7024
26 THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 60751
27 PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ) 9248
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Perfect & Past Simple 14041
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Simple & Present Continuous 8516
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Past continuous & Past simple 5708
31 FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 22200
32 DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 17171