joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 6 клас
1 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - ENGLISH CASES 9500
2 FEMININE AND MASCULINE GENDER - ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ 7225
3 АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11424
4 ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5808
5 to BE TO 5063
6 ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ 5946
7 ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА 45453
8 ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА) 5883
9 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС) 25243
10 ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ 17015
11 ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ (ADJECTIVES OPPOSITES) 12511
12 THE PREPOSITION. ПРИЙМЕННИК IN, ON, AT. 13729
13 ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ: AT, IN, ON 7508
14 ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ 37122
15 ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 4713
16 LOOK AT, LOOK FOR, LOOK AFTER... 5386
17 ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 10373
18 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС 32429
19 AS...AS / NOT AS...AS / NOT SO...AS - ПРИКЛАДИ (6 КЛАС) 14425
20 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) 17228
21 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 29468
22 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 КЛАС) 13801
23 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 96480
24 ДІЄСЛОВО HAVE TO 9361
25 TO BE GOING + ІНФІНІТИВ 7079
26 THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 61230
27 PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ) 9357
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Perfect & Past Simple 14403
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Simple & Present Continuous 8668
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Past continuous & Past simple 5777
31 FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 22356
32 DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 17713