joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 6 клас
1 ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ - ENGLISH CASES 9042
2 FEMININE AND MASCULINE GENDER - ЖІНОЧИЙ І ЧОЛОВІЧИЙ РІД ІМЕННИКІВ 6846
3 АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ - ABSTRACT NOUNS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10579
4 ЗБИРАЛЬНі ІМЕННИКИ - COLLECTIVE NOUNS (ПРИКЛАДИ, ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5496
5 to BE TO 4840
6 ВИДИ ЗАЙМЕННИКІВ 5679
7 ІМЕННИК (THE NOUN) - ОДНИНА І МНОЖИНА 43809
8 ІМЕННИК (ОЗНАКИ І ВИЗНАЧНИКИ ІМЕННИКА) 5654
9 ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - POSSESSIVE CASE (6 КЛАС) 24134
10 ВИЗНАЧЕНИЙ, НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА НУЛЬОВИЙ АРТИКЛІ 16490
11 ПРИКМЕТНИКИ - АНТОНІМИ (ADJECTIVES OPPOSITES) 11780
12 THE PREPOSITION. ПРИЙМЕННИК IN, ON, AT. 12666
13 ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ: AT, IN, ON 7073
14 ENGLISH PREPOSITIONS - НАЙПОШИРЕНІШІ ПРИЙМЕННИКИ 35071
15 ПРИЙМЕННИКИ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 4559
16 LOOK AT, LOOK FOR, LOOK AFTER... 5118
17 ПРИЙМЕННИКИ - ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 10003
18 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - 6 КЛАС 31095
19 AS...AS / NOT AS...AS / NOT SO...AS - ПРИКЛАДИ (6 КЛАС) 12518
20 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS (ПРИКЛАДИ) 16398
21 ПРИСЛІВНИКИ - ADVERBS. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 28208
22 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ - IMPERSONAL SENTENCES (6 КЛАС) 13196
23 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА 91033
24 ДІЄСЛОВО HAVE TO 9013
25 TO BE GOING + ІНФІНІТИВ 6853
26 THE PRESENT PERFECT TENSE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 59669
27 PRESENT PERFECT (СЛОВА - ОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ) 8930
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Perfect & Past Simple 13308
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Present Simple & Present Continuous 8004
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ: Past continuous & Past simple 5551
31 FUTURE SIMPLE IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 21765
32 DIRECT AND REPORTED SPEECH - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 16002