joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 2 клас
1 ЧИСЛІВНИКИ - NUMBERS
2 ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ (2 КЛАС)
3 ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ
4 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (2 КЛАС)
5 ПРИКМЕТНИКИ
6 НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ a / an (2 клас)
7 ПРИЙМЕННИКИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
8 ПРИЙМЕННИК НАПРЯМУ РУХУ - TO
9 ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ - THIS IS, THAT IS, THESE ARE, THOSE ARE (ПРИКЛАДИ)
10 БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (AM, IS, ARE).
11 БУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВОМ TO BE (AM, IS, ARE) - ПРИКЛАДИ
12 HAVE (HAVE GOT) / HAS (HAS GOT) - МАТИ.
13 I HAVE GOT - Я МАЮ (ПРИКЛАДИ - ВІДЕО)
14 CAN (МОГТИ)
15 MAY (МАТИ ДОЗВІЛ)
16 НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА - ІНФІНІТИВ (ЩО РОБИТИ?)
17 IMPERATIVE MOOD - НАКАЗОВИЙ СПОСІБ / ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
18 ЗМІСТОВІ ДІЄСЛОВА - PRESENT SIMPLE
19 1). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ)
20 2). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ)
21 3). БУДОВА РЕЧЕНЬ ЗІ ЗМІСТОВИМИ СЛОВАМИ – PRESENT SIMPLE (ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ)
22 ІНФІНІТИВ, МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО CAN ТА ЗМІСТОВІ ДІЄСЛОВА.
23 TRANSCRIPTION - ТРАНСКРИПЦІЙНІ ЗНАКИ