joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 2 КЛАС
1 1_БУКВИ I та Y - LETTERS I and Y (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 11360
2 2_Я ТІМ. - I AM TIM. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 6818
3 3_БУКВА "А" - LETTER "А" (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5752
4 4_МЕНЕ ЗВУТЬ ДЖЕЙН - MY NAME IS JANE (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5632
5 5. THIS IS A TOY - ЦЕ ІГРАШКА. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5855
6 6. JANE’S BIRTHDAY - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕЙН 4267
7 1. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 30100
8 2. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 13028
9 3. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 10975
10 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9252
11 5. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 6344
12 6. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9168
13 7. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 10337
14 АЛФАВІТНИЙ ПОРЯДОК 18015
15 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ - 2 КЛАС 37109
16 АРТИКЛЬ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 29809
17 ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 31957
18 HAVE (HAS) GOT - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 26951
19 HAVE (HAS) GOT - ПИТАЛЬННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12620
20 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 29106
21 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11548
22 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ЗАПЕРЕЧЕНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7509
23 THIS, THAT, THESE, THOSE - ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 20613
24 PRESENT SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 23125
25 PRESENT SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 18608
26 PRESENT SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 10055
27 PRESENT SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 11988
28 PRESENT CONTINUOUS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 15356
29 CAN - МОГТИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 13384
30 ЧАСТКА TO 5547
31 to BE чи to HAVE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8394
32 НЕВЖЕ? - ВИРАЗ ЗДИВУВАННЯ. 5031