joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 2 КЛАС
1 1_БУКВИ I та Y - LETTERS I and Y (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 10842
2 2_Я ТІМ. - I AM TIM. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 6543
3 3_БУКВА "А" - LETTER "А" (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5605
4 4_МЕНЕ ЗВУТЬ ДЖЕЙН - MY NAME IS JANE (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5408
5 5. THIS IS A TOY - ЦЕ ІГРАШКА. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5554
6 6. JANE’S BIRTHDAY - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕЙН 4064
7 1. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 28462
8 2. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 12404
9 3. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 10488
10 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 8668
11 5. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 6052
12 6. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 8897
13 7. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9841
14 АЛФАВІТНИЙ ПОРЯДОК 17396
15 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ - 2 КЛАС 35159
16 АРТИКЛЬ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 27387
17 ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 29470
18 HAVE (HAS) GOT - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 24927
19 HAVE (HAS) GOT - ПИТАЛЬННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12069
20 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 27669
21 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11031
22 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ЗАПЕРЕЧЕНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7166
23 THIS, THAT, THESE, THOSE - ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 19367
24 PRESENT SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 21961
25 PRESENT SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 17672
26 PRESENT SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 9562
27 PRESENT SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 11321
28 PRESENT CONTINUOUS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 14314
29 CAN - МОГТИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12570
30 ЧАСТКА TO 5378
31 to BE чи to HAVE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8058
32 НЕВЖЕ? - ВИРАЗ ЗДИВУВАННЯ. 4850