joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 2 КЛАС
1 1_БУКВИ I та Y - LETTERS I and Y (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 10976
2 2_Я ТІМ. - I AM TIM. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 6605
3 3_БУКВА "А" - LETTER "А" (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5647
4 4_МЕНЕ ЗВУТЬ ДЖЕЙН - MY NAME IS JANE (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5455
5 5. THIS IS A TOY - ЦЕ ІГРАШКА. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5637
6 6. JANE’S BIRTHDAY - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕЙН 4099
7 1. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 28802
8 2. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 12530
9 3. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 10600
10 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 8764
11 5. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 6102
12 6. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 8937
13 7. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9945
14 АЛФАВІТНИЙ ПОРЯДОК 17540
15 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ - 2 КЛАС 35569
16 АРТИКЛЬ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 27867
17 ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 30102
18 HAVE (HAS) GOT - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 25371
19 HAVE (HAS) GOT - ПИТАЛЬННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12167
20 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 27942
21 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11126
22 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ЗАПЕРЕЧЕНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7232
23 THIS, THAT, THESE, THOSE - ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 19714
24 PRESENT SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 22237
25 PRESENT SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 17892
26 PRESENT SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 9652
27 PRESENT SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 11462
28 PRESENT CONTINUOUS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 14528
29 CAN - МОГТИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12721
30 ЧАСТКА TO 5419
31 to BE чи to HAVE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8137
32 НЕВЖЕ? - ВИРАЗ ЗДИВУВАННЯ. 4884