joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 2 КЛАС
1 1_БУКВИ I та Y - LETTERS I and Y (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 11623
2 2_Я ТІМ. - I AM TIM. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 7009
3 3_БУКВА "А" - LETTER "А" (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5864
4 4_МЕНЕ ЗВУТЬ ДЖЕЙН - MY NAME IS JANE (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 5800
5 5. THIS IS A TOY - ЦЕ ІГРАШКА. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) 6007
6 6. JANE’S BIRTHDAY - ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДЖЕЙН 4490
7 1. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 30855
8 2. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 13439
9 3. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 11354
10 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9642
11 5. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 6574
12 6. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 9364
13 7. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ - 2 КЛАС 10760
14 АЛФАВІТНИЙ ПОРЯДОК 18337
15 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ - 2 КЛАС 38239
16 АРТИКЛЬ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 31539
17 ПРИСВІЙНІ ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 33328
18 HAVE (HAS) GOT - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 28070
19 HAVE (HAS) GOT - ПИТАЛЬННЯ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 13040
20 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 30044
21 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11847
22 ДІЄСЛОВА ЗВ'ЯЗКИ - AM, IS, ARE - ЗАПЕРЕЧЕНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7677
23 THIS, THAT, THESE, THOSE - ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 21275
24 PRESENT SIMPLE - РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 23992
25 PRESENT SIMPLE - ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 19281
26 PRESENT SIMPLE - СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 10380
27 PRESENT SIMPLE - ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 12464
28 PRESENT CONTINUOUS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 16092
29 CAN - МОГТИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) - 2 КЛАС 13952
30 ЧАСТКА TO 5663
31 to BE чи to HAVE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8711
32 НЕВЖЕ? - ВИРАЗ ЗДИВУВАННЯ. 5148