joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 6 клас
1 АРТИКЛЬ THE (SCHOOL / THE SCHOOL) – ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 8529
2 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 29224
3 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 76075
4 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6304
5 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - ТЕСТ) 25757
6 ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - PERSONAL and POSSESSIVE PRONOUNS (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 15858
7 THE PRONOUN – ЗАЙМЕННИК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21484
8 ЗАЙМЕННИКИ "ЩЄ" / "ВСЕ ЩЄ" - ANOTHER / STILL / SOME MORE / YET (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3176
9 ЗЛІЧУВАЛЬНІ ТА НЕЗЛІЧУВАЛЬНІ ІМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 20305
10 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ0 23565
11 ЗАГАЛЬНИЙ ТА ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - COMMON AND POSSESSIVE CASE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 9908
12 The CONSTRUCTION «TO BE GOING TO» 6952
13 PRESENT PERFECT – BEEN or GONE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5925
14 THE VERB "TO BE TO" (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5549
15 ПРИЙМЕННИКИ - PREPOSITIONS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11081
16 ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3268
17 ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7279
18 NOUN PHRASES - ІМЕННА ГРУПА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВі (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5841
19 EITHER / NEAR / ABOUT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2911
20 PRESENT SIMPLE (КОМЛЕКС ВПРАВ) 39861
21 PRESENT PERFECT TENSE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 27582
22 THE PRESENT PERFECT TENSE 1 (ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД З ВІДПОВІДЯМИ) 26687
23 THE PRESENT PERFECT TENSE 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6790
24 THE PRESENT PERFECT TENSE 3 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12431
25 THE PRESENT PERFECT TENSE 4 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5133
26 THE PRESENT PERFECT TENSE 5 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6306
27 THE PRESENT PERFECT TENSE 6 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17132
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9206
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 15521
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 9788
31 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9814
32 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6334
33 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous, Present Simple & Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9584
34 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous & Present Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17801
35 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13471
36 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 1) 11097
37 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 2) 8999