joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 6 клас
1 АРТИКЛЬ THE (SCHOOL / THE SCHOOL) – ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 8696
2 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 30040
3 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 78224
4 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6527
5 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - ТЕСТ) 26752
6 ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - PERSONAL and POSSESSIVE PRONOUNS (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 16193
7 THE PRONOUN – ЗАЙМЕННИК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 22007
8 ЗАЙМЕННИКИ "ЩЄ" / "ВСЕ ЩЄ" - ANOTHER / STILL / SOME MORE / YET (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3250
9 ЗЛІЧУВАЛЬНІ ТА НЕЗЛІЧУВАЛЬНІ ІМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 20845
10 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ0 24003
11 ЗАГАЛЬНИЙ ТА ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - COMMON AND POSSESSIVE CASE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 10099
12 The CONSTRUCTION «TO BE GOING TO» 7054
13 PRESENT PERFECT – BEEN or GONE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6079
14 THE VERB "TO BE TO" (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5654
15 ПРИЙМЕННИКИ - PREPOSITIONS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11312
16 ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3312
17 ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7432
18 NOUN PHRASES - ІМЕННА ГРУПА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВі (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5908
19 EITHER / NEAR / ABOUT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2971
20 PRESENT SIMPLE (КОМЛЕКС ВПРАВ) 40767
21 PRESENT PERFECT TENSE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 28269
22 THE PRESENT PERFECT TENSE 1 (ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД З ВІДПОВІДЯМИ) 27115
23 THE PRESENT PERFECT TENSE 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6885
24 THE PRESENT PERFECT TENSE 3 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12590
25 THE PRESENT PERFECT TENSE 4 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5241
26 THE PRESENT PERFECT TENSE 5 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6400
27 THE PRESENT PERFECT TENSE 6 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17731
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9365
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 15938
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 10010
31 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10190
32 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6521
33 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous, Present Simple & Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9799
34 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous & Present Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 18253
35 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13785
36 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 1) 11746
37 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 2) 9233