joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 6 клас
1 АРТИКЛЬ THE (SCHOOL / THE SCHOOL) – ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 8609
2 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 29673
3 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 77354
4 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6431
5 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - ТЕСТ) 26410
6 ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - PERSONAL and POSSESSIVE PRONOUNS (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 16024
7 THE PRONOUN – ЗАЙМЕННИК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21764
8 ЗАЙМЕННИКИ "ЩЄ" / "ВСЕ ЩЄ" - ANOTHER / STILL / SOME MORE / YET (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3212
9 ЗЛІЧУВАЛЬНІ ТА НЕЗЛІЧУВАЛЬНІ ІМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 20633
10 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ0 23801
11 ЗАГАЛЬНИЙ ТА ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - COMMON AND POSSESSIVE CASE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 9995
12 The CONSTRUCTION «TO BE GOING TO» 6992
13 PRESENT PERFECT – BEEN or GONE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5990
14 THE VERB "TO BE TO" (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5585
15 ПРИЙМЕННИКИ - PREPOSITIONS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11179
16 ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3283
17 ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7360
18 NOUN PHRASES - ІМЕННА ГРУПА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВі (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5866
19 EITHER / NEAR / ABOUT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2931
20 PRESENT SIMPLE (КОМЛЕКС ВПРАВ) 40382
21 PRESENT PERFECT TENSE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 27945
22 THE PRESENT PERFECT TENSE 1 (ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД З ВІДПОВІДЯМИ) 26899
23 THE PRESENT PERFECT TENSE 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6836
24 THE PRESENT PERFECT TENSE 3 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12511
25 THE PRESENT PERFECT TENSE 4 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5191
26 THE PRESENT PERFECT TENSE 5 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6364
27 THE PRESENT PERFECT TENSE 6 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17469
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9277
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 15730
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 9900
31 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10010
32 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6424
33 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous, Present Simple & Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9686
34 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous & Present Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 18061
35 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13633
36 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 1) 11438
37 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 2) 9128