joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 6 клас
1 АРТИКЛЬ THE (SCHOOL / THE SCHOOL) – ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 8765
2 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 30974
3 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 80360
4 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6662
5 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - ТЕСТ) 27317
6 ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - PERSONAL and POSSESSIVE PRONOUNS (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 16417
7 THE PRONOUN – ЗАЙМЕННИК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 22336
8 ЗАЙМЕННИКИ "ЩЄ" / "ВСЕ ЩЄ" - ANOTHER / STILL / SOME MORE / YET (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3285
9 ЗЛІЧУВАЛЬНІ ТА НЕЗЛІЧУВАЛЬНІ ІМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21291
10 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ0 24226
11 ЗАГАЛЬНИЙ ТА ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - COMMON AND POSSESSIVE CASE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 10178
12 The CONSTRUCTION «TO BE GOING TO» 7150
13 PRESENT PERFECT – BEEN or GONE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6208
14 THE VERB "TO BE TO" (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5709
15 ПРИЙМЕННИКИ - PREPOSITIONS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11406
16 ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3340
17 ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7555
18 NOUN PHRASES - ІМЕННА ГРУПА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВі (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5963
19 EITHER / NEAR / ABOUT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2987
20 PRESENT SIMPLE (КОМЛЕКС ВПРАВ) 41300
21 PRESENT PERFECT TENSE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 28687
22 THE PRESENT PERFECT TENSE 1 (ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД З ВІДПОВІДЯМИ) 27402
23 THE PRESENT PERFECT TENSE 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6929
24 THE PRESENT PERFECT TENSE 3 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12675
25 THE PRESENT PERFECT TENSE 4 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5309
26 THE PRESENT PERFECT TENSE 5 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6428
27 THE PRESENT PERFECT TENSE 6 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 18057
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9451
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 16208
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 10144
31 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10344
32 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6598
33 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous, Present Simple & Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9911
34 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous & Present Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 18448
35 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13969
36 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 1) 12074
37 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 2) 9325