joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 6 клас
1 АРТИКЛЬ THE (SCHOOL / THE SCHOOL) – ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 8402
2 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 28679
3 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - PART 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 74549
4 БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6224
5 МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ - ТЕСТ) 25018
6 ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ - PERSONAL and POSSESSIVE PRONOUNS (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 15626
7 THE PRONOUN – ЗАЙМЕННИК (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21055
8 ЗАЙМЕННИКИ "ЩЄ" / "ВСЕ ЩЄ" - ANOTHER / STILL / SOME MORE / YET (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3143
9 ЗЛІЧУВАЛЬНІ ТА НЕЗЛІЧУВАЛЬНІ ІМЕННИКИ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 19985
10 МНОЖИНА ІМЕННИКІВ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ0 23306
11 ЗАГАЛЬНИЙ ТА ПРИСВІЙНИЙ ВІДМІНОК - COMMON AND POSSESSIVE CASE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 9773
12 The CONSTRUCTION «TO BE GOING TO» 6890
13 PRESENT PERFECT – BEEN or GONE? (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5839
14 THE VERB "TO BE TO" (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5475
15 ПРИЙМЕННИКИ - PREPOSITIONS (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10973
16 ПРИЙМЕННИКИ in / of / with / within (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3234
17 ПРИЙМЕННИКИ in / at / into / on (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7182
18 NOUN PHRASES - ІМЕННА ГРУПА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВі (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5795
19 EITHER / NEAR / ABOUT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2880
20 PRESENT SIMPLE (КОМЛЕКС ВПРАВ) 39033
21 PRESENT PERFECT TENSE (КОМПЛЕКС ВПРАВ) 27169
22 THE PRESENT PERFECT TENSE 1 (ВПРАВИ НА ПЕРЕКЛАД З ВІДПОВІДЯМИ) 26459
23 THE PRESENT PERFECT TENSE 2 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6735
24 THE PRESENT PERFECT TENSE 3 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12368
25 THE PRESENT PERFECT TENSE 4 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5086
26 THE PRESENT PERFECT TENSE 5 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6280
27 THE PRESENT PERFECT TENSE 6 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 16821
28 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9123
29 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 15315
30 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 9685
31 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Future Simple & Present Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9658
32 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous или Present Perfect (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6196
33 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous, Present Simple & Future Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9463
34 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Present Continuous & Present Simple (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17492
35 ПОРІВНЯННЯ ЧАСІВ - Past Simple & Past Continuous (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13332
36 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 1) 10805
37 PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ 2) 8858