joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 8 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere 9169
2 ДАТИ / РОКИ / СТОРІЧЧЯ 5725
3 НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ SOME & ANY 42376
4 ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ... 18160
5 ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere) 4165
6 ЗАЙМЕННИК NО & NONE 3078
7 ПРИКМЕТНИК: СТРУКТУРИ «AS…AS», «SO…AS» 14625
8 ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА 14356
9 ПРИСЛІВНИКИ NO LONGER, ANY LONGER, ANY MORE, FARTHER, FARTHEST 2761
10 ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ 6329
11 ПРИСЛІВНИКИ СТУПЕНЮ TOO & ENOUGH 17350
12 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА / УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ 67457
13 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА (IF / WHEN - ПРИКЛАДИ) 11144
14 FUTURE SIMPLE PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 10251
15 PRESENT PERFECT PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 15210
16 PAST PERFECT PASSIVE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7746
17 PRESENT CONTINUOUS PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9437
18 FUTURE PERFECT PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 6909
19 PAST CONTINUOUS PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7521
20 PRESENT SIMPLE IN THE PAST PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У МАЙБУТНЬОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 7800
21 FUTURE PERFECT IN THE PAST PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У МИНУЛОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 6465
22 ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 14092
23 ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX OBJECT 9234
24 СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT) 20489
25 СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX SUBJECT 7944
26 СКЛАДНИЙ ПІДМЕТ - COMPLEX SUBJECT 13568