joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 8 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere 8568
2 ДАТИ / РОКИ / СТОРІЧЧЯ 5462
3 НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ SOME & ANY 37998
4 ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ... 16156
5 ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere) 3969
6 ЗАЙМЕННИК NО & NONE 2978
7 ПРИКМЕТНИК: СТРУКТУРИ «AS…AS», «SO…AS» 13686
8 ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА 13542
9 ПРИСЛІВНИКИ NO LONGER, ANY LONGER, ANY MORE, FARTHER, FARTHEST 2667
10 ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ 5977
11 ПРИСЛІВНИКИ СТУПЕНЮ TOO & ENOUGH 15490
12 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА / УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ 65180
13 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА (IF / WHEN - ПРИКЛАДИ) 10903
14 FUTURE SIMPLE PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9778
15 PRESENT PERFECT PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 14633
16 PAST PERFECT PASSIVE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7490
17 PRESENT CONTINUOUS PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9134
18 FUTURE PERFECT PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 6674
19 PAST CONTINUOUS PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7234
20 PRESENT SIMPLE IN THE PAST PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У МАЙБУТНЬОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 7546
21 FUTURE PERFECT IN THE PAST PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У МИНУЛОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 6247
22 ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 13538
23 ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX OBJECT 8802
24 СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT) 19472
25 СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX SUBJECT 7528
26 СКЛАДНИЙ ПІДМЕТ - COMPLEX SUBJECT 12987