joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 8 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere 8384
2 ДАТИ / РОКИ / СТОРІЧЧЯ 5353
3 НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ SOME & ANY 36643
4 ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ... 15465
5 ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere) 3860
6 ЗАЙМЕННИК NО & NONE 2929
7 ПРИКМЕТНИК: СТРУКТУРИ «AS…AS», «SO…AS» 13251
8 ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА 13227
9 ПРИСЛІВНИКИ NO LONGER, ANY LONGER, ANY MORE, FARTHER, FARTHEST 2619
10 ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ 5820
11 ПРИСЛІВНИКИ СТУПЕНЮ TOO & ENOUGH 14347
12 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА / УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ 64598
13 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА (IF / WHEN - ПРИКЛАДИ) 10808
14 FUTURE SIMPLE PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9658
15 PRESENT PERFECT PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 14519
16 PAST PERFECT PASSIVE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7408
17 PRESENT CONTINUOUS PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9044
18 FUTURE PERFECT PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 6580
19 PAST CONTINUOUS PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7156
20 PRESENT SIMPLE IN THE PAST PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У МАЙБУТНЬОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 7462
21 FUTURE PERFECT IN THE PAST PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У МИНУЛОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 6166
22 ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 13338
23 ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX OBJECT 8648
24 СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT) 19252
25 СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX SUBJECT 7409
26 СКЛАДНИЙ ПІДМЕТ - COMPLEX SUBJECT 12820