joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 8 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ МІСЦЯ – everywhere, anywhere, somewhere, nowhere 8133
2 ДАТИ / РОКИ / СТОРІЧЧЯ 5238
3 НЕВИЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ SOME & ANY 35827
4 ЗАЙМЕННИКИ, ПОХІДНІ ВІД SOME І ANY (someone , somebody , anyone , somewhere, something , ... 15054
5 ЗАЙМЕННИКИ ВІД «NO» (nobody, no one , nothing, nowhere) 3767
6 ЗАЙМЕННИК NО & NONE 2878
7 ПРИКМЕТНИК: СТРУКТУРИ «AS…AS», «SO…AS» 12544
8 ПИТАННЯ ДО ПІДМЕТА 12946
9 ПРИСЛІВНИКИ NO LONGER, ANY LONGER, ANY MORE, FARTHER, FARTHEST 2584
10 ЗАПЕРЕЧНА ФОРМА ЗАГАЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ - ХІБА, НЕВЖЕ 5658
11 ПРИСЛІВНИКИ СТУПЕНЮ TOO & ENOUGH 13811
12 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА / УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ 63986
13 ПРЯМА МОВА та НЕПРЯМА МОВА (IF / WHEN - ПРИКЛАДИ) 10715
14 FUTURE SIMPLE PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 9444
15 PRESENT PERFECT PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 14303
16 PAST PERFECT PASSIVE - МИНУЛИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7316
17 PRESENT CONTINUOUS PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 8928
18 FUTURE PERFECT PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 6516
19 PAST CONTINUOUS PASSIVE - МИНУЛИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС У ПАСИВНОМУ СТАНІ 7018
20 PRESENT SIMPLE IN THE PAST PASSIVE - ТЕПЕРІШНІЙ ПРОСТИЙ ЧАС У МАЙБУТНЬОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 7305
21 FUTURE PERFECT IN THE PAST PASSIVE - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС У МИНУЛОМУ В ПАСИВНОМУ СТАНІ 6091
22 ІНФІНІТИВ - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 13179
23 ОБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX OBJECT 8511
24 СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ (COMPLEX OBJECT) 19034
25 СУБ'ЄКТНИЙ ІНФІНІТИВНИЙ ЗВОРОТ - COMPLEX SUBJECT 7313
26 СКЛАДНИЙ ПІДМЕТ - COMPLEX SUBJECT 12678
 
Яндекс.Метрика