joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 8 клас
1 1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13348
2 2. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7682
3 «AS…AS», «SO…AS» (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8845
4 SOME or ANY та їх похідні (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9043
5 SOME or ANY (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 16825
6 ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ - Adjectives and Adverbs (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯИМИ) 8802
7 MODAL VERBS – МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 20547
8 SIMPLE PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН ПРОСТОГО ЧАСУ 9487
9 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 24051
10 ПЕРЕРОБІТЬ РЕЧЕННЯ В ПАСИВНИЙ СТАН (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 36146
11 УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ - Sequence of Tenses (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 37645
12 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 10458
13 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 9001
14 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 8470
15 ПЕРЕТВОРІТЬ РЕЧЕННЯ У ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 6613
16 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 36938
17 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 22206
18 COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10474
19 COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 18456
20 GERUND - ГЕРУНДІЙ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 32434