joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 8 клас
1 1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13894
2 2. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8580
3 «AS…AS», «SO…AS» (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9544
4 SOME or ANY та їх похідні (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9662
5 SOME or ANY (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 18177
6 ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ - Adjectives and Adverbs (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯИМИ) 9292
7 MODAL VERBS – МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21345
8 SIMPLE PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН ПРОСТОГО ЧАСУ 10169
9 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 25102
10 ПЕРЕРОБІТЬ РЕЧЕННЯ В ПАСИВНИЙ СТАН (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 38551
11 УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ - Sequence of Tenses (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 40104
12 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 11904
13 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 9828
14 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 9336
15 ПЕРЕТВОРІТЬ РЕЧЕННЯ У ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 6995
16 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 39437
17 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 23211
18 COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11482
19 COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 19615
20 GERUND - ГЕРУНДІЙ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 34158