joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 8 клас
1 1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 12751
2 2. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7114
3 «AS…AS», «SO…AS» (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8062
4 SOME or ANY та їх похідні (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8358
5 SOME or ANY (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 15445
6 ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ - Adjectives and Adverbs (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯИМИ) 8318
7 MODAL VERBS – МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 19564
8 SIMPLE PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН ПРОСТОГО ЧАСУ 9005
9 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 22995
10 ПЕРЕРОБІТЬ РЕЧЕННЯ В ПАСИВНИЙ СТАН (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 34448
11 УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ - Sequence of Tenses (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 35797
12 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9702
13 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 8432
14 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 7994
15 ПЕРЕТВОРІТЬ РЕЧЕННЯ У ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 6352
16 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 34912
17 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 21184
18 COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9784
19 COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 17342
20 GERUND - ГЕРУНДІЙ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 30201