joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 8 клас
1 1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13670
2 2. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8199
3 «AS…AS», «SO…AS» (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9298
4 SOME or ANY та їх похідні (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 9404
5 SOME or ANY (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 17755
6 ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ - Adjectives and Adverbs (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯИМИ) 9043
7 MODAL VERBS – МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 21018
8 SIMPLE PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН ПРОСТОГО ЧАСУ 9926
9 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 24614
10 ПЕРЕРОБІТЬ РЕЧЕННЯ В ПАСИВНИЙ СТАН (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 37827
11 УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ - Sequence of Tenses (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 38647
12 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 11298
13 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 9492
14 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 9015
15 ПЕРЕТВОРІТЬ РЕЧЕННЯ У ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 6830
16 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 38303
17 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 22775
18 COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 11040
19 COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 19050
20 GERUND - ГЕРУНДІЙ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 33359