joomla
EXERCISES - ВПРАВИ 8 клас
1 1. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 13067
2 2. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ - (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 7417
3 «AS…AS», «SO…AS» (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8528
4 SOME or ANY та їх похідні (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 8666
5 SOME or ANY (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 16003
6 ПРИКМЕТНИКИ І ПРИСЛІВНИКИ - Adjectives and Adverbs (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯИМИ) 8581
7 MODAL VERBS – МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 20043
8 SIMPLE PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН ПРОСТОГО ЧАСУ 9231
9 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН 1 (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 23652
10 ПЕРЕРОБІТЬ РЕЧЕННЯ В ПАСИВНИЙ СТАН (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 35237
11 УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ - Sequence of Tenses (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 36284
12 PASSIVE VOICE - ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 9994
13 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 8635
14 PASSIVE VOICE – ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3 8177
15 ПЕРЕТВОРІТЬ РЕЧЕННЯ У ПАСИВНИЙ СТАН (ТЕСТ З ВІДПОВІДЯМИ) 6455
16 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 1 35653
17 ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА - DIRECT AND REPORTED SPEECH (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 2 21623
18 COMPLEX SUBJECT (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 10056
19 COMPLEX OBJECT (СКЛАДНЕ ДОПОВНЕННЯ) - ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ 17769
20 GERUND - ГЕРУНДІЙ (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 31462