joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 9 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6512
2 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ is twice as long as (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4337
3 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ The more... the less...; the longer... the shorter ... (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5256
4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. 13879
5 ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 6384
6 MIND - ВИРАЗИ 4854
7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ 9206
8 УМОВНІ РЕЧЕННЯ 78252
9 УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) 12045
10 FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 19039
11 FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС. 21169
12 FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 11150
13 FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 11331
14 FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 12283
15 ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) 27792
16 КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD 5417
17 ГЕРУНДІЙ - GERUND 39181
18 ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) 10576
19 "WISH" РЕЧЕННЯ 11191
20 ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ 9274
21 ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ 6095