joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 9 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6760
2 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ is twice as long as (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4471
3 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ The more... the less...; the longer... the shorter ... (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5567
4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. 14451
5 ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 6510
6 MIND - ВИРАЗИ 4989
7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ 9488
8 УМОВНІ РЕЧЕННЯ 80335
9 УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) 12283
10 FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 19393
11 FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС. 21528
12 FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 11388
13 FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 11554
14 FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 12528
15 ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) 28453
16 КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD 5574
17 ГЕРУНДІЙ - GERUND 40309
18 ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) 10856
19 "WISH" РЕЧЕННЯ 12181
20 ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ 9554
21 ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ 6258