joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 9 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6800
2 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ is twice as long as (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4492
3 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ The more... the less...; the longer... the shorter ... (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5601
4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. 14490
5 ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 6521
6 MIND - ВИРАЗИ 5009
7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ 9518
8 УМОВНІ РЕЧЕННЯ 80429
9 УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) 12307
10 FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 19424
11 FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС. 21565
12 FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 11412
13 FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 11571
14 FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 12549
15 ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) 28505
16 КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD 5591
17 ГЕРУНДІЙ - GERUND 40368
18 ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) 10929
19 "WISH" РЕЧЕННЯ 12256
20 ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ 9593
21 ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ 6270