joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 9 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6672
2 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ is twice as long as (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4428
3 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ The more... the less...; the longer... the shorter ... (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5477
4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. 14319
5 ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 6461
6 MIND - ВИРАЗИ 4946
7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ 9401
8 УМОВНІ РЕЧЕННЯ 79784
9 УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) 12233
10 FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 19285
11 FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС. 21395
12 FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 11320
13 FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 11479
14 FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 12474
15 ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) 28288
16 КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD 5533
17 ГЕРУНДІЙ - GERUND 39998
18 ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) 10742
19 "WISH" РЕЧЕННЯ 11840
20 ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ 9454
21 ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ 6190