joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 9 клас
1 ПРИСЛІВНИКИ - HARDLY , BADLY, … (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6345
2 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ is twice as long as (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 4234
3 СТРУКТУРА ПОРІВНЯННЯ The more... the less...; the longer... the shorter ... (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5030
4 ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. EITHER & NEITHER. ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ. 13551
5 ПРИКЛАДИ ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 6310
6 MIND - ВИРАЗИ 4738
7 ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ 8996
8 УМОВНІ РЕЧЕННЯ 76758
9 УМОВНИЙ СПОСІБ (CONDITIONAL MOOD) 11880
10 FUTURE PERFECT TENSE - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС 18786
11 FUTURE CONTINUOUS - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС. 20910
12 FUTURE PERFECT IN THE PAST - МАЙБУТНИЙ ДОКОНАНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ 10972
13 FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 11182
14 FUTURE PERFECT CONTINUOUS IN THE PAST - МАЙБУТНІЙ ДОКОНАНИЙ ПРОДОВЖЕНИЙ ЧАС В МИНУЛОМУ. 12109
15 ФОРМИ ІНФІНІТИВА - THE INFINITIVE (ПРИКЛАДИ) 27371
16 КОНСТРУКЦІЯ WISH ... WOULD/COULD 5333
17 ГЕРУНДІЙ - GERUND 38050
18 ГЕРУНДІЙ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ: (ПРИКЛАДИ) 10371
19 "WISH" РЕЧЕННЯ 10708
20 ВЖИВАННЯ ГЕРУНДІЯ В ЯКОСТІ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ 9103
21 ПОРІВНЯННЯ ІНФІНІТИВА ТА ГЕРУНДІЯ 5971