joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 14027
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6597
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3865
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6642
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5568
6 ДІЄСЛОВО to make 4222
7 ДІЄСЛОВО to take 4821
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 6824
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 9497
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 26226
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 17049
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5210
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 51203
14 PERFECT PARTICIPLE I 6420
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 14848
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6159
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 22574
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4403
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 3894
20 GRAMMAR TEST 1 7041
21 GRAMMAR TEST 2 4979
22 B1 EXAMINATION 5944
23 ПРОГРАМА ЗНО 6830
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 9321