joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 14311
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6884
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3957
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6763
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5901
6 ДІЄСЛОВО to make 4352
7 ДІЄСЛОВО to take 5015
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 7005
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 10141
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 27688
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 17410
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5287
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 52882
14 PERFECT PARTICIPLE I 6567
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 15489
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6282
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 24804
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4500
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 4016
20 GRAMMAR TEST 1 7302
21 GRAMMAR TEST 2 5173
22 B1 EXAMINATION 6126
23 ПРОГРАМА ЗНО 7001
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 9624