joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 14178
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6763
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3916
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6700
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5750
6 ДІЄСЛОВО to make 4308
7 ДІЄСЛОВО to take 4913
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 6920
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 9763
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 27113
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 17266
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5258
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 52202
14 PERFECT PARTICIPLE I 6491
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 15160
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6219
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 23765
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4437
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 3933
20 GRAMMAR TEST 1 7168
21 GRAMMAR TEST 2 5063
22 B1 EXAMINATION 6027
23 ПРОГРАМА ЗНО 6926
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 9526