joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 14312
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6887
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3957
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6764
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5903
6 ДІЄСЛОВО to make 4352
7 ДІЄСЛОВО to take 5032
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 7005
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 10145
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 27697
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 17410
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5287
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 52893
14 PERFECT PARTICIPLE I 6567
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 15496
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6284
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 24821
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4501
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 4017
20 GRAMMAR TEST 1 7304
21 GRAMMAR TEST 2 5173
22 B1 EXAMINATION 6128
23 ПРОГРАМА ЗНО 7004
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 9625