joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 13827
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6469
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3820
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6541
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5426
6 ДІЄСЛОВО to make 4124
7 ДІЄСЛОВО to take 4750
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 6690
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 9246
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 25145
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 16808
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5168
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 50628
14 PERFECT PARTICIPLE I 6361
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 14530
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6085
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 21835
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4360
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 3855
20 GRAMMAR TEST 1 6884
21 GRAMMAR TEST 2 4902
22 B1 EXAMINATION 5868
23 ПРОГРАМА ЗНО 6748
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 9131