joomla
GRAMMAR - ГРАМАТИКА 11 клас
1 USED TO + INFINITIVE 13491
2 ДІЄСЛОВО to LOOK (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6348
3 ДІЄСЛОВО to run (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 3750
4 ДІЄСЛОВО to be (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 6442
5 ДІЄСЛОВО to get (ВПРАВИ З ВІДПОВІДЯМИ) 5301
6 ДІЄСЛОВО to make 4063
7 ДІЄСЛОВО to take 4672
8 СТІЙКІ ПРИЙМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (after all ,...) 6476
9 ДІЄСЛОВА ТА ПРИКМЕТНИКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ПІСЛЯ СЕБЕ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 8975
10 DEFINING AND NON-DEFINING RELATIVE CLAUSE 23593
11 ЧАСИ АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 16511
12 ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 5096
13 PARTICIPLE І & PARTICIPLE ІI - ДІЄПРИКМЕТНИКИ 49977
14 PERFECT PARTICIPLE I 6293
15 ІНФІНІТИВНІ ЗВОРОТИ (Infinitive Constructions) 14232
16 ЗВОРОТИ З ІНФІНІТИВОМ, ГЕРУНДІЄМ, ДІЄПРИКМЕТНИКОМ 6004
17 ДІЄСЛОВА, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ФОРМ CONTINUOUS 20687
18 ДІЄСЛОВА, ПІСЛЯ ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЯК ІНФІНІТИВ, ТАК І ГЕРУНДІЙ 4293
19 ІНФІНІТИВ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, ПІСЛЯ ДІЄСЛІВ 3778
20 GRAMMAR TEST 1 6745
21 GRAMMAR TEST 2 4811
22 B1 EXAMINATION 5761
23 ПРОГРАМА ЗНО 6631
24 АНГЛІЙСЬКІ СКОРОЧЕННЯ 8849